Afbeelding

Can’t stop 😱

Oh my gosh….. het is echt waar….. het is verslavend….. al die mooie jassen die ik op de diverse naai-sites zie langskomen….. het is zo erg dat ik tegenwoordig geen serie meer volg op tv. Liever teken ik aan patronen, struin ik internet af voor ideeën of verdwijn ik voor anderhalf uur in mijn atelier. 

Oh my gosh ….. it is really true ….. it’s addictive ….. all these beautiful coats that I see stopping by on all those sewingsites…… I even don’t follow any tv-series nowadays that is how bad it is……… I prefer to draw patterns or browse the internet for ideas, or sometimes I just disappear to my sewingspace for one and a half hour.

Zo ook vanavond. De patroondelen lagen geknipt klaar dus ik kon de eerste stap zetten om de voorpanden te maken. En 😍wat ben ik toch blij met het resultaat……. ik moet het gewoon even laten zien……….. ☺️

So also tonight. The pattern layers are ready so I could take the first step to sew the front pieces. And 😍 I’m so happy with the result……. I just need to show……☺️


Ps: de delen had ik iets rechter naast elkaar moeten leggen, het gaat echter om de eerste indruk 😉

PS:  I should have put the parts  right next to each other, but it is about the first impression 😉

Afbeelding

Work in progress

Het maken van een jas is een uitvoerig project. Natuurlijk zijn andere projecten dat ook, maar toch, dit is een onderdeel waarvan ik veel mensen hoor zeggen “daar begin ik echt niet aan”. Ik geloof oprecht dat ik dit zelf ook vorig jaar nog riep🤔…. een jas moet in ieder geval gevoerd worden, bij jurken doe ik dat veelal niet. Ligt natuurlijk aan de stofkeuze. En na de productie van de herfstweek valt het misschien nu ook wel op dat het even rustig is bij Buttons&Bobbins. Niets is minder waar 😏.

Making a coat is a comprehensive project. Of course, other projects too, but still, this is a piece of work of which I hear many people say “I really don’t make that”. I sincerely believe that last year I said so myself 🤔…. a coat needs a lining,  dresses often do not. That, of course, does depend on choice of fabric. And after the production of the autumn break it might now seem to be quiet at Buttons & Bobbins. Nothing could be further from the truth 😏.

Vrijdag waren we een dagje uit. Op stap met vrienden, heerlijk bij kletsen en plannen maken. Tja dan gaat de halve zaterdag op aan boodschappen en huishoudelijke zaken. Weinig Sewing time 🙄 ook kochten we gisteren een printer, voor de pdf patronen die ik af en toe test. En met het oog op het tekenen van een patroon op de computer, zo ver is het trouwens nog niet hoor. Het installeren vergt even tijd en dus vloog ook die dag voorbij zonder tijd voor mijn project.  Vandaag komt en nog een feestje tussendoor dus ik kom niet verder dan dat de buitenkant van de jas geknipt klaar ligt. Machines zijn ingesteld, ik kan zo beginnen maar ja…. op zijn vroegst morgenavond.

Friday we went a day trip. Spending the day with chatting and making plans with our friends. So Saturday I had to go for groceries and do some household stuff. No Sewing time. Also we bought a printer yesterday, for the pdf patterns that I occasionally test. And in future for drawing a pattern on the computer. Installing also takes time and so that day passed without me having time for my project. Today we have a party, now the only things that are ready are the pieces of the outside of the coat. Machines are set up, I can start any minute…. but that will be at the earliest tomorrow night.

Op Facebook las ook al dat iemand zich afvroeg hoe het toch kan dat sommigen zo snel zijn. Tja, ik maak me daaraan natuurlijk ook vaak schuldig. Zeker in de positieve zin dan. Door het zelf tekenen op eigen maten is de trefzekerheid van een patroon enorm omhoog gegaan. Tel daarbij op dat een stof als jacquard of Punta di Roma vaak geen locken behoeft, dan vliegt een jurk onder de machine vandaan. Iemand zei laatst zelfs dat een Hvar jacket met enkele kraag in drie uur klaar kan zijn. Nou mijn laatste wollen versie zat daar echt niet ver naast 👍. Toch zijn de snelle projecten niet onzorgvuldig hoor. Sommigen denken dat wij dan niet meer netjes werken, nou geloof me, ik leg de lat ook voor mezelf hoog. Je wilt toch niet meemaken dat je op de Modevakschool komt en de juf je dan moet wijzen op priegelwerk, no way😉.

On Facebook I read someone wondering how it is that some of us are so fast. Well, I am guilty of that too.  Certainly in the positive sense. By drawing patterns myself,  at my own sizes, the accuracy of a pattern has gone up enormously. Add to that, that a fabric like jacquard or Punta di Roma often does not require locking, well then a dress is made very quick. Someone even said that a Hvar jacket with a single collar can be ready in three hours. Well my latest wool version was made in that time 😳👍. However, these fast projects are not careless though. Some think we then do not work out nicely, well believe me, every piece I make has to be perfect. No way that I  will show up at fashionschool and my teacher has to point  out to some bad work 😉.

Afbeelding

Winterjas 

Op 11 oktober kondigde ik jullie al aan dat ik een winterjas ga maken. Het wordt een model dat Givenchy ooit voor Audrey Hepburn maakte. Ik viel voor deze jas toen ik hem tijdens de tentoonstelling “to Audrey with love” zag. Givenchy had een voorkeur voor aangeknipte mouwen voor Audrey. Dat valt mooi als je rechte schouders hebt 😏. De kleur van de originele jas uit 1956 is ook nu weer helemaal trendy, echter bij blond is dat niet zo’n goede keuze. Dus heb ik een mooie petrol blauwe wol met motief gekozen, de voering wordt lichtgrijs gewatteerd, een warme jas dus.

On 11 October I announced already that I’m going to make a winter coat. It is a model that Givenchy made for Audrey Hepburn. I fell for this coat when I saw it during the exhibition “to Audrey with love”. Givenchy had a preference for Dolman sleeves for Audrey. That fits nicely if you have straight shoulders😏. The color of the original coat from 1956 is totally trendy at the moment however, when blonde that’s not such a good match. So I bought a beautiful petrol blue wool, the lining will be a light grey padded fabric, so it will be a warm coat.

Twee weken geleden ben ik begonnen met het tekenen van het patroon. Op internet vond ik nog een mooie schets van Givenchy. Hierdoor kon ik net iets beter analyseren hoe de jas in elkaar zit. Ik maak hem een stuk langer zodat hij mooi over mijn jurken valt. De verhoogde taille heb ik overgenomen van een van mijn jurkjes. Vanavond heb ik de basis van het patroon besproken op de Modevakschool. En weer had ik net niet helemaal door hoe je de raglan mouw maakt, deze is namelijk de basis voor de aangeknipte mouw. Na een herhaling van de uitleg denk ik dat het kwartje nu wel gevallen is. Nog maar een paar keer opnieuw uittekenen. Thuis heb ik het patroon af gemaakt en uitgeknipt. De voorbereiding is klaar.

Two weeks ago I started drawing the pattern. On internet I found another beautiful sketch of Givenchy. As a result, I could just slightly better analyze how the coat is made. I will make it a bit longer to cover the lenght of my dresses. The high waist I copied of one of my dresses. Tonight my teacher and I discussed the pattern. And again I did not fully get how to make the raglan sleeve, this is the basis for the Dolman sleeve. After a repeat of the explanation, I think I know now. However I will draw them again to be sure. At home I finished the pattern and cut it out of the paper. The preparation is ready.

Deze diashow vereist JavaScript.

Afbeelding

Hvar jacket online beschikbaar 

Na heel wat tegenslag kan ik jullie gelukkig vertellen dat de website van Kennis Wong weer online is, klik HIER. Net nadat ik mijn blog had gepost zag ik dat er problemen waren. Kennis en haar man zijn slachtoffer geworden van een inbraak. De naaimachines, computers en fotografie apparatuur zijn gestolen, hun hele huis en leven staat op de kop. Daarom vind je naast het patroon van DIT heerlijke jasje nog andere patronen in de sale. En als ik mijn medetestsers kan geloven zijn die patronen ook top! De beschrijving bij elk patroon is heel compleet en duidelijk, de maatvoering schijnt heel goed te zijn. 

After a lot of setback I am happy to tell you that the website of Kennis Wong is back online, click HERE. Just after I had posted my blog I saw that there were problems. Kennis and her husband are victim of a burglary. The sewing machines, computers and photography equipment are stolen, their entire home and life are upsite down. Therefore you will find next to the pattern of THIS jacket other patterns in sale. And told by my Cotesters, these patterns are awsome! The description of each pattern is very complete and clear, the size seems to be very well.

Ik hoop dat jullie het niet vervelend vinden dat ik reclame maak voor Kennis Wong en haar man. Ik hoop dat door de verkoop van de patronen zij hun leven in Costa Rica weer op de rails krijgen. En als ik, en misschien jij,  hen daar met onze passie een beetje mee kunnen helpen is dat toch mooi☺️. 

I hope you do not mind me advertising for Kennis Wong and her husband. I hope that by selling the patterns they get their lives back on track in Costa Rica. And if  I, and maybe you, can help them a bit by sharing our passion, I think that would be beautiful ☺️.

Afbeelding

Hvar jacket online beschikbaar 

Na heel wat tegenslag kan ik jullie gelukkig vertellen dat de website van Kennis Wong weer online is, klik HIER. Net nadat ik mijn blog had gepost zag ik dat er problemen waren. Kennis en haar man zijn slachtoffer geworden van een inbraak. De naaimachines, computers en fotografie apparatuur zijn gestolen, hun hele huis en leven staat op de kop. Daarom vind je naast het patroon van DIT heerlijke jasje nog andere patronen in de sale. En als ik mijn medetestsers kan geloven zijn die patronen ook top! De beschrijving bij elk patroon is heel compleet en duidelijk, de maatvoering schijnt heel goed te zijn. 

After a lot of setback I am happy to tell you that the website of Kennis Wong is back online, click HERE. Just after I had posted my blog I saw that there were problems. Kennis and her husband are victim of a burglary. The sewing machines, computers and photography equipment are stolen, their entire home and life are upsite down. Therefore you will find next to the pattern of THIS jacket other patterns in sale. And told by my Cotesters, these patterns are awsome! The description of each pattern is very complete and clear, the size seems to be very well.

Ik hoop dat jullie het niet vervelend vinden dat ik reclame maak voor Kennis Wong en haar man. Ik hoop dat door de verkoop van de patronen zij hun leven in Costa Rica weer op de rails krijgen. En als ik, en misschien jij,  hen daar met onze passie een beetje mee kunnen helpen is dat toch mooi☺️. 

I hope you do not mind me advertising for Kennis Wong and her husband. I hope that by selling the patterns they get their lives back on track in Costa Rica. And if  I, and maybe you, can help them a bit by sharing our passion, I think that would be beautiful ☺️.

Afbeelding

Hvar Jacket 

Al een tijdje volgde ik Itch to stich. Kennis maakt hele mooie patronen en ik vroeg me af hoe dat allemaal werkt. Op enig moment trok ik de stoute schoenen aan en mailde haar, het leek me leuk om ook eens mee te mogen doen met het testen van een patroon.  Niet lang daarna kreeg ik een uitnodiging om in te schrijven voor het testen van het Hvar jasje. Best spannend want het gaat volledig in Engels en tja naaivaktermen zijn toch net even anders 😳 en omdat dit blog internationaal gaat ontkom ik niet aan schrijven in Engels …..

For a while I followed the website of Itch to stich. Kennis makes nice patterns and I was wondering how that all works. At some point I pulled the plunge and e-mailed her, I thought it would be nice to join at testing a pattern. Not long after I received an invitation to sign up for the Hvar jacket. Quite exciting because it is completely in English and sewing terminology is slightly different than common English.  Because this blog goes international  I don’t get out to write in English 😏

Enfin, het patroon voor de test, dat vind je hier. Het betreft een mooi jasje met een grote kraag. Kennis adviseerde om geen gebreide stof te nemen. Ik had nog een leuke lap liggen en ging aan de slag. Omdat ik langer ben dan de maat van het patroon heb ik de panden verlengd op de aangegeven lijn, heel handig. In mijn enthousiasme vergat ik echter de coupenaad te verlagen 🙄. 

Anyway, the pattern for the test, Link here. This is a nice jacket with a large collar. Kennis advised not to use knitted fabric. In my stash I found a nice fabric and started the project. Because I’m longer than the size of the pattern I had to extend the pattern on the indicated line, quite handy. In my enthusiasm, however, I forgot to lower the bust dart 🙄. 

Het is echt een heel leuk jasje en ik zag meteen voor me hoe dit er in groene Suedine uit zou zien.  Gelukkig is er in ons dorp een stofwinkel en hadden ze deze Suedine op voorraad.  En 💡 ik dacht er nu wel aan om de coupenaad te verlagen. Daarvoor heeft Kennis een handige beschrijving gemaakt, dat lees je Hier. Met deze versie ben ik echt heel blij 😍. 

It’s a really nice jacket and I immediately thought how good this would look in green Suede. Fortunately, there is a fabric store in our village and they had the fabric in stock. And also 💡 now I thougt of lowering  the bust dart. Kennis made a useful description for that, which you can read here. With this version I am really very happy 😍.


Toch bleef ik ook nog aan een andere stof denken. Deze stof was echter wel gebreid en het wordt dan meer een vest dan jasje. De lap was niet lang genoeg voor de dubbele kraag dus kocht ik daar nog een andere stof bij. Het vest maakte ik ook een stuk langer dan het jasje. Ook deze versie is naar mijn idee een mooi resultaat. 

However, I still kept thinking of another fabric in my stash. But this was a knitted jersey and then it will be more a cardigan than a jacket. I did not have enough fabric for the double collar so I bought another one to go with it. Plus I made the cardigan a little longer than the jacket. This version is, in my view, a nice result.


En toen viel mijn oog op een mooie zwart wit geweven wollen stof. Daar moest ik echt nog een jasje van maken. Omdat de wol dikker was dan ik had verwacht, heb ik de kraag niet dubbel gemaakt. De rand is afgewerkt met een zigzag steek en daarna extra gerafeld. 

And then my eye cought this beautiful black and white woven wool fabric. I really had to make a jacket again. Because the wool was thicker than I expected, I did not make the collar double. The edge is finished with a zigzag stitch and then extra frayed.


Ik maakte het jasje in maat 8. Voor het vest had dat maat 6 mogen zijn. Dit zijn de aanpassingen in het patroon die ik deed:

  • Ik verlengde het patroon met 5cm op de aangegeven lijn
  • Ik verlaagde de coupenaad met 3,5 cm
  • Ik versmalde de schouderbreedte met 2,5 cm.

I made the jacket in size 8. The cardigan would have been better in size 6. These are the adjustments in the pattern I did:

  • I extended the pattern with 5 cm on the indicated line
  • I lowered the bust dart 3,5 cm 
  • I narrowed the shoulder width with 2.5 cm.

Wil je meer versies zien van dit jasje? Kijk dan eens op het blog van Itch-to-stitch. Deze week ontvang je 20% korting op het patroon!  

Would you like to see more versions of this jacket? Take a look at the blog of Itch-to-stitch. This week you will receive a 20% discount on the pattern!

Herfstvakantie 

Herfstvakantie 

De week is om gevlogen. Leuke dingen doen, heerlijk weer en er even tussenuit naar terras in Maaseik, gefietst naar Roermond en geshopt in Maastricht. Donderdag nog voor mijn werk naar Utrecht geweest, dus je zou denken dat ik niet veel heb kunnen maken 🤔 niets is minder waar 😳 ik schrok er zelf van. 

Vorige week vrijdag maakte ik mijn bomberjasje af, daarna volgde een jurk die je nog niet hebt gezien, de vleermuismouw trui waarvoor ik nog eerst het patroon tekende, het vest zonder patroon, daarna paste ik het vleermuispatroon aan en maakte een shirt zonder coupenaad. Ook heb ik het patroon voor de winterjas getekend. En vandaag nog een exemplaar van het geheime project gemaakt…….. en van dat project kan ik je a.s. Maandag eindelijk alles laten zien😏.

En dit weekend, nou dat ga ik niet achter de naaimachine doorbrengen. Morgen nog een dagje Amsterdam, met Coby naar het Hermitage. En eindeloos bij kletsen. Zondag hou ik een relax dag, heerlijk wandelen met vriendin en ‘s middags op de koffie bij mijn ouders. Dus al met al was mijn week top 😍 maandag back to business……

Even iets anders

Even iets anders

Onlangs werd ik benaderd door fotofabriek.nl, of ik interesse had om een product uit te proberen 😃 nou dat zeg je niet tegen dovenmansoren natuurlijk.

Met veel zorg hebben manlief en ik DE foto uitgekozen die mooi boven de bank moest komen. Tijdens onze rondreis in China bezochten we de rijstvelden van Gaungxi en meteen toen al wist ik dat ik daarvan een mooie versie voor aan de muur wilde 😍. Er zijn diverse opties voor wanddecoratie, klik hier. Wij hebben gekozen voor een foto op forex omdat dit de strakke look geeft die wij mooi vinden. Ook kiezen we den groot formaat 90*60cm.

Forex bestaat uit een geschuimde kunststofplaat, dat ook wel pvc wordt genoemd. Een foto op forex laat veel details zien van een foto en zorgt voor een kleurrijke eindresultaat. Het forex materiaal is licht van gewicht, maar wel onzettend stevig. De foto’s worden scherp afgedrukt en het forex heeft een zeer lichte glanslaag. Kleuren komen op een foto op forex echt tot leven.

De levering ging zeer voorspoedig, dinsdag besteld donderdag geleverd☺️ daar wordt een mens blij van. Super verpakt in goede bescherming.  Op de achterkant kun je het ophangsysteem bevestigen.

Het enige probleem nu……. er moet een nieuw gaatjes de muur komen en manlief is allergisch voor gaten in de muur 🤔

 

 

 

 

Afbeelding

Vest zonder patroon

Vorige winter kocht ik dit heerlijke vest van Cashmere. Super zacht en een prettig model. Meteen zag ik de mogelijkheden om zoiets ook zelf te maken. En op Pinterest zag ik tekeningen van zo’n patroonloos vest. Het heeft in 2015 in de Knip gestaan. In mijn stofvoorraad zat een mooie gebreide stof van zwart met paars een fantastische kleur. Ook de linkerkant van de stof is heel mooi en ik had al bij een aantal dames gezien dat ze die kant als accent gebruikten. Het idee was geboren…..

Last winter I bought this fine cardigan in Cashmere. Super soft and a nice model. Right away I saw the possibilities of making this by myself. On Pinterest I saw drawings of such an cardigan and in 2015 it was shown in Knip magazine. In my stash I had a beautiful knitted fabric black& purple, a fantastic color to use for this cardigan. The inside of the fabric is very nice and I had already seen some ladies using that side as accent. The idea was there….

Voor de zekerheid bestudeerde ik het gekochte vest. De basis is een lap van 90cm lang over de volle stofbreedte. De stofvouw wordt de middenachter. Neem voor de breedte je rugbreedte en enkele cm extra. Mijn rugbreedte is 42 en ik kies om vanuit midden achter 25cm naar links en naar rechts af te meten. Het armsgat komt op 19cm vanaf de bovenkant, zie de rode pijlen.

To be sure, I studied the purchased vest. The base is piece of 90 cm long across the full fabric width. Fabric fold becomes the midback. For the width you measure your backwith and some extra cm. My width is 42 cm and I choose to measure 25 cm to the left and to the right. The armhole is on 19 cm from the top, as you can see by the red barrows on the picture.

Voor de mouw neem je een rechthoek van 45cm en de benodigde mouwlengte, in mijn geval 55 cm. Denk aan de naadtoeslag 😏. Sluit de mouw en meet exact hoe groot je armsgat moet zijn voordat je deze open knipt. Naai dan de mouwen in het vest.

For the sleeve, you take a rectangle of 45 cm and the length of your sleeve, in my case 55 cm. Remember the seam allowance 😏. Sew the sleeve and measure exactly how big the armhole needs to be before cutting the armhole. Sew the sleeves in the cardigan.

De volledige rand heb ik naar buiten om gezoomd voor het extra kleur accent. De hoekjes werkte ik af met een schuine naad. Dat kun je in de foto’s zien. Daarna bevestigde ik een knoopje aan de linkerkant die met een lusje sluit in de rechter oksel. De rechter kant sluit met een leuke haak op de linker bovenkant. De hals valt wijd en los, dat hoort bij zo’n model.

I have seamed the full edge to the outside for extra color accent. How I worked off the corners you can see in the pictures. I sewed a button on the left that closes with a loop in the right armhole. The right side closes with a nice hook on the top side left. The neck is wide and loose, that is the style of such a model.

Dan hoef je de rand alleen nog mooi glad te persen en voila een heerlijk relaxed vest.

Then you just need to press iron the seam  and voila a great relaxed fit cardigan.

Deze diashow vereist JavaScript.

Afbeelding

Experiment

Experimenteren, soms gewoon eens doen 😏 toch!

In een van de besloten naaigroepen zag ik een heel leuk shirt langs komen de Danielle relaxed fit batwing top van Sinclair patterns. Ilse , die ik onlangs leerde kennen omdat we samen mee deden in een testpanel, schreef op haar blog over dit patroon dat ze had mogen testen. Toen ik nog meer mooie exemplaren van het shirt zag, bracht me dat op het idee om de vleermuismouw in een trui te verwerken. En dus dook ik eerst in mijn boeken van de Ensaid Modevakschool. Het mooie aan het patroontekenen vind ik dat je hierdoor patronen leert analyseren telkens vertrekkend vanuit dezelfde basis ☺️. 

In de boeken vond ik de basistekening voor mijn idee en ik appte even met mijn Juf of dit inderdaad te gebruiken is voor vleermuismouwen. Eerst tekende ik het basis patroon voor de panden, daarna tekende ik de mouwen eraan vast zoals je dat bij de Kimono mouw doet en als laatste nog de ronding voor het vleermuis effect 😳. Spannend maar wat is dit een eenvoudig patroon om te naaien. Ik twijfelde nog even of ik de gok zou wagen met de mooie groene stof die net binnen was gekomen 🤔 maar hij lag al gewassen klaar, wat kan er mis gaan? 

Bij de top die ik online zag, vond ik het jammer dat ze een naad middenachter maakten. Dat lag vast aan de v uitsnijding met bandjes 💡 leuk voor een t-shirt maar niet voor een trui 😱.  Omdat ik beide panden aan de stofvouw legde haalde ik de lange mouwen niet uit de stofbreedte. Op elleboog hoogte zit hierdoor een naad maar dat stoort niet, vind ik ☺️… de halsafwerking is super goed gelukt, de schuine bies is ingekort op 90% van de lengte wat maakt dat het goed plat valt 💡. Ook bedacht ik om als zoom een boord van dezelfde stof te maken, ook 90% van de omtrek. Naast de coupenaad heb ik geen figuurnaden toegepast, het is een losser model. De volgende keer wil ik nog met het verleggen van de coupenaad experimenteren omdat deze zoals ik ze nu heb gebruikt mij een beetje storen. Nadat de coupenaden goed zijn plat geperst valt ook dit reuze mee.

Inmiddels is mam als hoffotograaf en keurmeester aangesteld 😍 en nu ik de foto’s zo bekijk denk ik dat het experiment is geslaagd 😉 weergeven fijne trui in mijn collectie zelfmaakmode!